Jak jsem zmínil v předchozím příspěvku, je dolní ulice již rok v havarijním stavu a obnova jejího povrchu je stále v nedohlednu. Namísto toho, aby stav této místní komunikace konečně doznal zlepšení, opak je pravdou.

V pátek 7. 2. 2020 došlo k sesuvu části místní komunikace v blízkosti kaple sv. Jana Nepomuckého v dolní ulici. Příčinou této havárie byla činnost související s demolicí vedle kaple stojícího domu jeho novým majitelem. Důsledkem toho byla ulice v okolí havárie uzavřena a z do té doby oboustranně průjezdné ulice se rázem stala ulice slepá. Kromě zákazových značek a natažené bezpečnostní pásky, pokud není zrovna stržená, je neprůjezdnost ještě zvýrazněna jakousi vozovou hradbou z kontejnerů na tříděný odpad. Fakt, že bezmála před 600 lety naší obcí několikrát protáhli husité, evidentně zanechal svoji stopu.

O to, co se v dolní ulici událo, se vedení obce začalo zajímat až pět dní poté, když ve středu 12. 2. 2020 během úředních hodin přišli „místo činu“ ohledat starostka obce s místostarostou. Výsledkem jejich ohledání byla krátká noticka zaslaná prosřednictvím SMS zprávy do mobilních telefonů občanů zaregistrovaných do komunikační aplikace Mobilní rozhlas. Ve zprávě bylo oznámeno, stručně shrnuto, že bylo nutné uzavřít dolní ulici z důvodu sesuvu půdy u obecní komunikace a na odstranění problému že se pracuje. Osobně jsem přesvědčen, že takovéto zprávy by měly být zveřejňovány také prostřednictvím obecních webových stránek, aby pronikly k co nejširšímu okruhu osob a ne pouze k úzké skupince občanů.

Očekával jsem, že na prvním zasedání zastupitelstva obce konaném po této události bude zastupitelstvo informováno o vzniklé situaci v dolní ulici a hlavně o postupu jejího řešení. Když se na odstranění problému údajně pracuje, a to již plné dva měsíce,  zajímalo by mě jak konkrétně tato činnost vypadá, abych mohl informovat spoluobčany, kteří se mě coby zastupitele na tuto problematiku dotazují. Avšak na zasedání zastupitelstva konaném dne 4. 3. 2020 ze strany vedení obce žádná informace neproběhla, jako by se nic neudálo, prostě ticho po sesuté pěšině!

Návštěvník naší obce zabloudivší do dolní ulice, musí nutně nabýt dojmu, že se patrně octl ve vyloučené lokalitě. Je to ostuda a negativní vizitka vedení naší obce! Jak dlouho bude tento neutěšený stav ještě trvat? Koukejte s tím už konečně něco dělat, vážení!

Fotogalerie: Lhotka nad Labem – dolní ulice únor / březen 2020

Pozn.: Příspěvek obsahuje subjektivní názory autora.