Po opakovaných volbách do zastupitelstva naší obce jsme se octli v roli opozičních zastupitelů (proč se tak stalo rozeberu v některém příštím příspěvku). V zastupitelské demokracii opozice plní důležitou úlohu kontroly a kritiky „vládnoucího“ uskupení zastupitelů.

V politice, podobně jako v jiných oborech lidské činnosti, existují určitá nepsaná pravidla. Jedním z takových pravidel je stodenní doba tak zvaného hájení nově zvolené vlády. Na úrovni měst a obcí tento princip doby hájení spočívá v tom, že nové „vládnoucí“ uskupení zastupitelů  by mělo mít sto dní na seznámení se s agendou úřadu atp. Až po uplynutí této lhůty by mělo odstartovat hodnocení činnosti „vládnoucích“.

Tento zvyk stodenního hájení má historický základ. Poté, co byl Napoleon v roce 1814 po velikém neúspěchu v Rusku zatlačen koaličními armádami zpět k branám Paříže, byl svými maršály zbaven velení a následně poslán do vyhnanství na ostrov Elba. Po necelém roce se mu podařilo z ostrova uprchnout a zmocnit se znovu vlády. Avšak jeho druhé císařství nevydrželo déle než 100 dní. A následovalo známé Waterloo.

My jsme byli mnohem štědřejší. Zatímco po stránce kontrolní jsme svoji úlohu opozičních zastupitelů začali naplňovat záhy po volbách, tak s vyjadřováním se k činnosti „vládnoucích“ zastupitelů, a s tím spojenou případnou kritikou, jsme počkali celý jeden rok.

Dnešním dnem však doba hájení končí. Po roce odmlky začneme prosvěcovat informační temno, které v naší obci převládá, a opět Vám budeme přinášet zejména informace, které by Vám jinak mohly zůstat utajeny.