Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůObce již nemohou udělovat výjimky z rušení nočního klidu

S platností od 1. října 2016, na základě novely zákona o přestupcích, již obce nesmějí udělovat výjimky pro hlučné akce po 22. hodině. To znamená, že obce už nemohou zkracovat při určitých akcích dobu nočního klidu formou vlastního rozhodnutí na základě žádosti. Nově tak všechny akce, které naruší noční klid, musí být už dlouho dopředu zahrnuty v obecně závazné vyhlášce obce.

Informace Ministerstva vnitra ČR k novele zákona o přestupcích ve vztahu k zákonnosti obecně závazných vyhlášek obcí

Dne 1. října 2016 dojde v souvislosti s novelou zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, provedenou zákonem č. 204/2015 Sb. ke změně ustanovení § 47 odst. 3.

Dosavadní znění:
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným na základě obecně závazné vyhlášky stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Nové znění:
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou. Z výše uvedeného je zřejmé, že výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, bude od 1. října 2016 možné stanovit pouze přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Obce tedy ztratí možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce na základě obecně závazné vyhlášky.