Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůInformační dopis opozičních zastupitelů (IDOZ) ZO Lhotka nad Labem – 2. září 2016

Zobrazit ve formátu PDF.   Zobrazit ve formátu PDF (140.0 kB)

Lhotecké slavnosti 2016 bez lhoteckých dětí

Letošní slavnosti se ponesou v duchu diskriminace dětí. Podle avizovaných informací obecního úřadu bude zajištěn program jen pro dospělé! A děti?! Ty podle nového vedení obce nechte doma, protože zajišťovat program ještě pro ně je práce navíc!

V naší obci není dosud vytvořeno odpovídající zázemí pro běžné setkávání dětí, tak proč se nemohou lhotecké děti společně setkávat a poznávat například na Lhoteckých slavnostech? Přístup nového vedení obce k letošním slavnostem vyvolává další otázky, které jistě napadají každého z nás:

Lhotecké slavnosti 2016 jsou tak jedním velkým otazníkem a Josef Nedorost a Marcel Metayer by se měli za svůj přístup k lhoteckým dětem stydět!

Lhotecké slavnosti jsme pořádali poprvé v září 2011. Každým rokem jsme se je snažili něčím obohatit a prvky programu, které se ukázaly být neatraktivní, nahradit něčím zajímavějším. Návštěvnost slavností byla vždy vysoká. Každý rok se přišla pobavit více než jedna třetina lhotečanů, plus další přespolní občané a rodáci. Tato kulturní akce naší obce se rozsahem a úrovní řadila na první místo pořádaných akcí. A protože byla velmi oblíbená, věnovali jsme na její konání pravidelně ročně z rozpočtu obce cca 50 000 Kč a nikdy to nebyl ze strany zastupitelů problém. I pro letošní rok byla tato částka zastupiteli schválena. V porovnání s náklady obdobných akcí konaných jinými obcemi nešlo o částku vysokou, ale spíš nižší.

Letošní, v pořadí již šestý ročník Lhoteckých slavností měl být oslavou půlkulatého výročí naší obce – 765 let od první písemné zmínky a zároveň oslavou 200 let obecní památky kaple sv. Jana Nepomuckého. Kaple měla během letních měsíců projít odbornou opravou vnitřních i venkovních prostor včetně nové střechy, oplechování, opravy zvoničky a úpravy okolí samotné kaple včetně odvodnění. Na tuto opravu naše obec získala dotaci ve výši 284 000 Kč. V rámci slavností mělo zároveň dojít k vysvěcení kaple. Zeptali jsme se písemně dosazeného starosty Josefa Nedorosta, jaké kroky podnikl k úspěšnému čerpání již přidělené dotace a ten nám odpověděl, citujeme:

"Výhodností poskytnuté dotace si nejsem jistý. V letošním roce proběhne audit stavu této památky a její odvodnění, pravděpodobně v dalším roce její oprava."

Opravit kapli za pomoci dotace tedy není podle Josefa Nedorosta pro obec výhodné, a tak svévolně nechal dotaci ve výši 284 000 Kč padnout a rozhodl, že obec zafinancuje celou opravu z vlastního rozpočtu! Vivat Nedorost!
Rozsah oprav kaple byl začátkem letošního roku odborně konzultován, ohodnocen a doporučen Odborem památkové péče MěÚ Lovosice, a tak vzhledem k této skutečnosti lze nevyužití dotace a náklady na provedení dalšího odborného posouzení (auditu) označit za nehospodárné nakládání, ba přímo plýtvání s finančními prostředky obce Josefem Nedorostem.

Oslava výročí 765 let od první písemné zmínky měla být financována 56 000 Kč z rozpočtu obce, 20 000 Kč z daru Lovochemie, a.s. a 30 000 Kč z dotace poskytnuté Ústeckým krajem. Proč nechal Josef Nedorost padnout přidělenou třicetitisícovou dotaci, která měla pokrýt dětský program během Lhoteckých slavností?! I nás to zajímalo, a tak jsme se Josefa Nedorosta opět písemně dotázali a citujeme jeho odpověď:

"Oslavy takové velikosti, aby bylo na ně potřeba čerpat dotaci, v letošním roce neproběhnou."

Může o tom vůbec sám Josef Nedorost rozhodnout a nemaskuje svými odpověďmi pouze svoji neschopnost?!

Konání Lhoteckých slavností v duchu velkých oslav výročí obce i kaple a její vysvěcení bylo dlouhodobě veřejně prezentováno. Je absolutně nepochopitelné, že Josef Nedorost a Marcel Metayer bez udání důvodu změnili termín konání oslav, zrušili formát avizovaných oslav a místo toho se rozhodli uspořádat pouze jakési, citujeme:

"…setkání občanů a rodáků obce při odpoledním posezení při hudbě."

Opomněli však dodat, že pouze dospělých občanů a dospělých rodáků! Je rovněž absolutně nepochopitelné, proč Josef Nedorost a Marcel Metayer konání Lhoteckých slavností téměř vůbec nepropagují. A je to o to víc nepochopitelné, když byl změněn původní termín konání. Že by snad Lhotecké slavnosti doplatily na volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje? Ptáte se, jaká je souvislost mezi Lhoteckými slavnostmi a krajskými volbami? Kdyby pan Nedorost tak okatě nepropagoval předvolební akce maložernoseckého starosty a člena politického hnutí Starostové a nezávislí (dále STAN) oproti akcím lhoteckým, také bychom tuto souvislost nepostřehli.

Počátkem října se uskuteční volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje. V těchto volbách se za hnutí STAN opět snaží uspět maložernosecký starosta, který se neúspěšně pokoušel dostat do krajského zastupitelstva již před čtyřmi lety. V zastupitelstvu naší obce sedí i jeho „straničtí kolegové“ Marcel Metayer, Martin Švarc a Martin Toušek, kteří byli aktéry bezdůvodného sesazení Jitky Limberkové z postu starostky a dosazení spřízněnce maložernoseckého starosty Josefa Nedorosta do starostenského křesla. Kromě těchto zastupitelů kandidovali v roce 2014 v dresu STAN také dva bývalí zastupitelé Arnošt Řehánek a Marek Šilhart, kteří se však zastupitelských mandátů vzdali v lednu letošního roku.

Těsně po volbách do zastupitelstva obce v roce 2014, jejichž výsledek byl pro kandidáty za hnutí STAN z jejich pohledu neúspěšný, neboť v zastupitelstvu nezískali rozhodovací většinu, založili tito kandidáti, dnes zastupitelé, patrně účelový spolek pod názvem Spolek lhoteckých občanů (dále Spolek). Kdo vlastně tvoří členskou základnu tohoto Spolku? Předsedkyní je manželka zastupitele za hnutí STAN Martina Švarce, pokladníkem je zastupitel za hnutí STAN a místostarosta obce Marcel Metayer, členkami jsou přítelkyně bývalého zastupitele za STAN Marka Šilharta a manželka bývalého zastupitele za STAN Arnošta Řehánka. Díky podrazu Josefa Nedorosta na svých „stranických“ kolezích získali hlasovací převahu v zastupitelstvu obce zastupitelé za hnutí STAN a zároveň členové a sympatizanti Spolku. No řekněte sami, není to zvláštní propojení?

V roce 2015 bývalá starostka Jitka Limberková nabídla Spolku možnost spolupráce na obecní kulturní akci. Nabídnutou spolupráci však předsedkyně a manželka zastupitele Švarce odmítla. S tím přinejmenším kontrastuje skutečnost, že poté, co byl do funkce starosty dosazen Josef Nedorost a byli z příprav Lhoteckých slavností vyloučeni zastupitelé Jitka Limberková a Roman Krch, se organizace slavností chopil Spolek.

Další těžko pochopitelnou skutečností je již o několik řádků výše zmíněná téměř nulová propagace Lhoteckých slavností ze strany Josefa Nedorosta a Marcela Metayera. Jako představitelé obce by měli být na pořádání akce takového významu hrdí a měli by ji maximálně propagovat. Namísto toho však mnohem více propagovali akce maložernoseckého starosty - Horolezecká stěna a Hrátky bez hranic (tuto však propagovali i pod špatným názvem „Branný den“). Nabízí se tak otázky:

Lhotecké slavnosti přeci nemohou zastínit předvolební kampaň maložernoseckého starosty. Tím by akce Hrátky bez hranic alias Branný den nesplnila svůj předvolební účel. Politické hnutí STAN sice svoji oficiální předvolební kampaň odstartovalo 31. 8. 2016, ale nejednoho člověka jistě může napadnout, že v neděli 28. 8. 2016 proběhnuvší akce Hrátky bez hranic alias Branný den, na které měla naše obec pořadatelskou spoluúčast, již patrně byla maložernoseckým starostou pojata jako součást jeho předvolební kampaně. A tu se nabízí další otázka, nepodílela se tak naše obec ze svého rozpočtu na předvolební kampani politického hnutí STAN?

Den otevřených dveří na D8 – 3. 9. 2016 od 10 hod.

Protože nové vedení obce Lhotka nad Labem nepřeje našim dětem, máte společně se svými dětmi možnost využít programu při Dni otevřených dveří na D8, který se koná 3. září 2016 od 10 do 17 hod.

Pro zamyšlení uvádíme, že akce je konána za příspěvku Ústeckého kraje, který poskytl dotaci také naší obci na konání Lhoteckých slavností a kterou Josef Nedorost promarnil. Naše obec, na rozdíl od akce Den otevřených dveří na D8, dotaci přeci nepotřebuje!

Na akci se dostanete: (informace také na: www.dopravauk.cz)

Čeká Vás jedinečný den plný zábavy pro malé i velké:

Pro návštěvníky je dále zajištěn bohatý doprovodný program: