Volba pro Lhotku – sdružení nezávislých kandidátůOtevřený dopis členů Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Lhotku zastupiteli Josefu Nedorostovi

Pane Josefe Nedoroste,

Vaše jednání, kterým jste se podílel na přípravách, respektive na utajených jednáních o svržení paní Jitky Limberkové (SNK Volba pro Lhotku) z funkce starostky obce a následně jste se nechal hrstkou zastupitelů-pučistů zvolit starostou, je zavrženíhodné.

Vaše jednání je zavrženíhodné, neboť odvolání starostky z funkce bylo provedeno nestandardním a demokratickým principům odporujícím způsobem. Způsobem, kterým byli záměrně obejiti a podvedeni lhotečtí občané-voliči. Způsobem, kterým jste jak Vy, pane Josefe Nedoroste, tak Vaši noví přátelé, zastupitelé-pučisté Marcel Metayer, Martin Švarc, Martin Toušek a Miloslav Toušek dali jasně najevo, že Vám vůbec nezáleží na mínění lhoteckých občanů-voličů! Způsobem, který při neexistenci opodstatněných závažných důvodů zpochybňuje i Ministerstvo vnitra ČR a nález Ústavního soudu.

Vaše jednání je zavrženíhodné, jelikož neexistuje jediný opodstatněný objektivní důvod, který by vůbec odvolání starostky ospravedlňoval a navíc odvolání provedené tak nestandardním způsobem. O tom ostatně svědčí skutečnost, že paní starostce, řečeno sportovní terminologií, nebyla vystavena žádná žlutá karta a že dokonce ani sám předkladatel návrhu na odvolání starostky z funkce, zastupitel Marcel Metayer, neuvedl do návrhu usnesení důvod odvolání a tento důvod nedokázal sdělit ani poté, co byl o něj požádán!

Vaše jednání je zavrženíhodné, protože jste sprostým a podlým způsobem vrazil dýku do zad své kolegyni ze stejného volebního sdružení, kolegyni, díky jejíž práci v rámci předvolební kampaně jste se vůbec dostal do zastupitelstva obce!

Vaše jednání je zavrženíhodné, neboť jste zradil své „spolustraníky“, převlékl kabát a přeběhl a nechal se koupit druhou stranou za příslib dosazení do křesla starosty jenom proto, abyste ukojil své ego, touhu po funkci a vylepšení si svého rodinného rozpočtu.

Pane Josefe Nedoroste, naše sdružení šlo do komunálních voleb v roce 2014 s třemi základními volebními hesly:

My nejsme volba pro sebe, my jsme Volba pro Lhotku.
Pojďme společně znemožnit přístup k moci těm, kteří ji milují!
Volte ty, kteří chtějí pro obec pracovat, ne ji využívat!

Svým zavrženíhodným jednáním jste se těmto heslům zprotivil a dokázal, že Vám ve skutečnosti nejde o obec a její občany, ale o sebe. Pro nás je přitom filozofie vycházející z těchto hesel zásadní, skutečně závazná a její naplňování bereme zcela vážně.

Pane Josefe Nedoroste, my, níže podepsaní členové Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Lhotku se distancujeme od Vaší osoby, vylučujeme Vás ze svých řad, a vyzýváme Vás, abyste žádným způsobem neuváděl svoji příslušnost k našemu sdružení.

Pane Josefe Nedoroste, pro Vaše jednání neexistuje ospravedlnění a každý slušný člověk musí Vaše jednání odsoudit. Tím spíš, když jste po provedeném puči dosedl do starostenského křesla a ani jste nepoděkoval paní Jitce Limberkové za práci, kterou pro naši obec vykonala! To rovněž svědčí o Vašem charakteru.

Pane Josefe Nedoroste, neuznáváme starostou obce člověka, který k postu starosty „nedorost“ na základě výsledků vzešlých ze svobodných voleb, ale byl do této funkce dosazen hrstkou zastupitelů-pučistů. Stojíme pevně za naší členkou Jitkou Limberkovou, která pro nás zůstává pravou starostkou obce, jelikož ve svobodných volbách obdržela od občanů-voličů nejvíce hlasů a získala tak nejsilnější mandát pro výkon starostenské funkce.

Roman Krch v. r.
Mgr. Radomíra Benešová v. r.
Ladislav Gabriel v. r.
Jaroslav Kopejtko v. r.
Jiří Procházka v. r.